Corona protocol

Update corona.

Atletiek in de 1,5 meter samenleving per 14 oktober


Disclaimer: dit protocol is continu in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen (op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen).
Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.
De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.
Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing. In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt:

 dat sporten alleen mag met inachtneming van 1,5 meter afstand

 op individuele basis of in groepsverband met een maximum van 4 personen

 wedstrijden niet zijn niet toegestaan

 geen publiek welkom is bij trainingen en naast de sportkantines dienen kleedkamers en douches gesloten te zijn

 voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening: jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden.

 dat alle evenementen verboden zijn: dus ook hardloopevenementen (recreatief)

 

Protocol
In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor atleten, ouders/verzorgers & toeschouwers, trainers, begeleiders & vrijwilligers en voor bestuurs-/commissieleden en beheerders van sportaccommodaties.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

 Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

De algemene regel is nog steeds: blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

  Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzonderingen op de 1,5 meter staan hieronder vermeld).
 Vermijd drukte.
 Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
 Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie.
 Schud geen handen.
 Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie zoals bijvoorbeeld het krachthonk.

Voor meer info: Corona info Atletiek Unie

------------------------------------------------------------------------

Update datum: 29 september 2020 18.00 uur

  • Toeschouwers zijn niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die kinderen naar de accommodatie brengen (Chauffeurs bij een uitwedstrijd vallen onder teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken).
  • Sportkantines dicht.
  • Geldt er een samenkomstgrootte van 30 personen (binnen) en 40 personen (buiten) en een maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Deze groottes gelden niet tijdens de sportbeoefening. Atleten mogen dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen vanaf 13 jaar wel. Het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

---------------------------------------------------------------------------

Update 13 juli

Naar aanleiding van de lokale spelregels heeft het bestuur het volgende besloten:

 

Trainen op de baan:

Vanaf maandag 13 juli 2020 is het voor alle groepen weer mogelijk om op de baan te trainen conform de “oude” trainingsdagen en -tijden.

 

Daarbij gelden de volgende gemeentelijke regels:

  • Tijdens het sporten is het voor kinderen en volwassenen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Er wordt geadviseerd desondanks een gepaste afstand te houden.
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) die niet aan het sporten zijn maar wel op het terrein aanwezig zijn zoals trainers/leiders, vrijwilligers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor sporters zelf voorafgaand en na de sportactiviteit. Hierop mag enkel een uitzondering worden gemaakt als een kortere afstand noodzakelijk is zoals bij een gehandicapt persoon of andere veiligheidsoverwegingen. Het contact moet dan wel van korte duur zijn.
  • Als er gesport wordt is de trainer de coronaverantwoordelijke op de baan. Hij/zij moet herkenbaar zijn middels het Keientenue.

 

Douches, kleedkamers en toiletten:

Vooralsnog blijven de douches, kleedkamers en toiletten gesloten. Enerzijds houdt dit verband met het feit dat er werkzaamheden plaatsvinden aan een gedeelte van de kleedkamers. Bovendien zouden de douches, kleedkamers en toiletten vaker schoon gemaakt moeten worden dan gebruikelijk. Sporters dienen thuis naar het toilet te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Oktober 2020
Z M D W D V Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31