Corona protocol vanaf 17 augustus

Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Uden
Update: versie 17 augustus 2021

Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Uden spelregels. Deze spelregels leggen we hieronder per doelgroep uit.
 
In ieder geval gelden deze 3 algemene regels voor iedereen:
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
2. De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, sportieve activiteiten, zoals dansverenigingen, paardrijden, biljarten en denksporten zoals schaken;
3. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van deelname tot het zelfs weer sluiten van de accommodatie;
De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen, om die reden wordt er in deze spelregels ook geen onderscheid meer gemaakt in soorten sportaccommodaties.

Wel gelden er voor het sporten en bewegen nog een aantal voorwaarden:
 Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.
 Buiten het veld/de zaal moet er wel onderlinge afstand zijn.
 Een gezondheidscheck en registratie van de aanwezige personen is verplicht.
 Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs.
 Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Bij professionele wedstrijden is het mogelijk om met coronatoegangsbewijzen voor evenementen een hoger aantal bezoekers toe te staan. Bij amateursport geldt dat publiek een vaste plek toegewezen moet krijgen op 1,5 meter onderlinge afstand. Er mag door publiek worden gezongen, gejuicht en blaasinstrumenten worden bespeeld.

 Sportkantines mogen gebruikt worden. Hiervoor gelden de voorwaarden voor de horeca:
o Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
o Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is.
o De registratie en een gezondheidscheck van de aanwezigen is verplicht
o In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
o Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
o De openingstijden zijn beperkt. Sportkantines en andere horeca bij de sportaccommodatie mag open van 06:00 tot 00:00 uur.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Coronacontactpersoon: Antoon Goorts
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De mogelijkheden worden weer verruimd!
 
Coronavirus en sporten –
lokale spelregels gemeente Uden Update: versie 26 juni 2021
 
Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Uden spelregels. Deze spelregels leggen we hieronder per doelgroep uit.
 
In ieder geval gelden deze 3 algemene regels voor iedereen:
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
2. De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, sportieve activiteiten, zoals dansverenigingen, paardrijden, biljarten en denksporten zoals schaken;
3. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van deelname tot het zelfs weer sluiten van de accommodatie; De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen, om die reden wordt er in deze spelregels ook geen onderscheid meer gemaakt in soorten sportaccommodaties.
 
Wel gelden er voor het sporten en bewegen nog een aantal voorwaarden:
 Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 
 Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.
 
 Buiten het veld/de zaal moet er wel onderlinge afstand zijn.
 
 Een gezondheidscheck en registratie van de aanwezige personen is verplicht.
 
 Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar.
 
 Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en -trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen.
 
 Aanvullend geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden voor publiek. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden
 
 Sportkantines mogen gebruikt worden. Hiervoor gelden de voorwaarden voor de horeca:
 
o Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
o Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
o De registratie en een gezondheidscheck van de aanwezigen is verplicht
o In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
o Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoeker geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht.
o Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
o De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen.
o Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt.
 
 
September 2021
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30